Met uw steun zijn we in staat de kwaliteit van leven van een aantal Roma in Roemenië te verbeteren. Hieronder informatie over de huidige stand van zaken.

 

Klik hier om onze nieuwsbrief van december 2020 te lezen.

 

December 2019: Broeikas- en koudegrondprojecten (werkgelegenheidsprojecten)
Deaj

De beoogde uitbreiding van de broeikasoppervlakte in dit dorp tot 1.500 m2 is gerealiseerd en is goed bevallen. Viorel Lacatus die over dit project gaat heeft zelfs 300 m2 meer neergezet. Met name de opbrengst van de tomaten was enorm. Van ongeveer 1200 m2 hebben we nota bene meer dan 15.000 kg. geoogst! Lees meer hierover in onze nieuwsbrief.

 
Bagaciu

De opbrengst van de  tomaten was hier stukken minder dan in Deaj, maar ook voor zijn teelt heeft Leonardeo Iordache (Leo), onze man aldaar de beoogde subsidie ontvangen. De buitenteelt was hier beter dan in Deaj, omdat daar geen noemenswaardige hagel is gevallen. Leo gaat ook uitbreiden en wel met 1000 m2.  Het totaal komt dan daar op 2400 m2. Lees meer in onze nieuwsbrief.

Ceuas

We hebben voor stichting RO.NL (uit Bedum) en met hun geld een broeikas gebouwd op het stuk grond wat wij aan hen verkocht hebben. Deze is zodanig groot dat het genoeg kan opbrengen voor het merendeel van de armen in dat dorp. We hebben nog wel een kleine broeikas gebouwd op de tuin van onze vrijwilliger Dennis om arme buren te helpen, maar we gaan daar niet meer uitbreiden. Lees meer in onze nieuwsbrief.

Inzameling hulpgoederen en transporten

Ook dit jaar hebben we weer veel goederen vanuit Nederland naar Roemenië getransporteerd of laten transporteren. Vooral dat laatste is gebeurd en wel gratis!

Met dank aan Cornie en Nelleke van Stichting Krivoro (kringloopwinkel de Kiekshop) uit Assen, onze Belgische vrienden van Cross to Romania  (Middelkerke), IKN Leeuwarden (www.internationalekinderhulp.nl), de Adventkerken in Enschede, Oostwold en Noordescheschut, Hasselt, België, Stichting Promotie (Noord Scharwoude). Lees meer hierover in onze nieuwsbrief.

Daken en huisjes voor arme Roma

Het vertrouwen en de samenwerking met Stichting Promotie is zodanig gegroeid dat ze geld en bouwmaterialen aan ons beschikbaar hebben gesteld om 15 daken in de zigeunersloppenwijk “ Valea Rece” in Tirgu Mures te vervangen en om 2 kleine huisjes voor zieke bejaarde mannen in Ceuas te bouwen en een andere in Deaj voor een gezin met een blind kind. Lees meer hierover in onze nieuwsbrief.

Vervanging bestuurslid

Om persoonlijke redenen heeft Ineke de Groen afscheid moeten nemen van ons bestuur. Wij danken haar voor wat zij voor ons betekend heeft. In de plaats van Ineke mochten we Gyongyi Wennekers verwelkomen. Zij is van Hongaarse afkomst, maar spreekt ook Roemeens. Lees meer hierover in onze nieuwsbrief.

Eva Mihail

Wij hebben voor haar een studie-/ondersteuningsfonds in het leven geroepen. Eva is een jonge dame van 26 jaar die eerder in het kindertehuis in Cornatel, Sibiu heeft gewoond. Henk was daarvan hoofd fondsenwerver en “vader” van het tehuis. Als ze geen ondersteuning krijgt moet ze met haar studie aan het Dima conservatorium in Cluj Napoca stoppen. Dat zou natuurlijk heel spijtig zijn. Lees meer hierover in deze speciale nieuwsbrief.

0

April 2018: Broeikas- werkgelegenheidsprojecten en moestuinen
Bagaciu

Het project in dit dorp  met o.m. 1400 m² broeikas heeft te kampen gehad met enige opstartproblemen. Het nodige geld om de kas te bouwen kwam wat laat los en de Roma werknemers moesten nog veel leren. Maar onze partners (Leo en Gina Iordache) hebben laten zien over veel kunde en doorzettingsvermogen te beschikken. Ook wilden ze eind 2017  € 1000,- van het totaal geïnvesteerde van € 9370,-  terugbetalen, maar we hebben hen dat voorlopig laten houden. We wisten dat het anders in deze beginfase een te zware tol zou vragen. Het nieuwe groeiseizoen van 2018 belooft er veel beter uit te gaan zien. Ook zal er nu meer aandacht gegeven kunnen worden aan de vollegrondsteelt naast de kas. We hebben daar o.m. 1200 m² aardbeien staan. Aardbeienteelt is arbeidsintensief. Alleen al daarin zullen ettelijke Roma te werk gesteld kunnen worden.

Deaj

Hier zijn we in December 2017 begonnen met een 2-de broeikas. Voorlopig eentje van 430 m².

Viorel en Aurelia Lacatus zijn daar onze partners. De broeikas staat inmiddels (maart 2018) vol met een speciaal soort aardbeiplanten. Viorel heeft eerder als voorman 7 jaar in deze teelt in Spanje gewerkt. Hij is heel blij met ons initiatief. Zijn oude liefde is opgebloeid. Hij ziet naast het te werk stellen van arme mede dorpsbewoners goede zakelijke mogelijkheden. Als het gaat zoals hij voorziet zullen we zeker uitbreiden. De investering (tot en met maart 2018 ca € 3.800,-) zullen onze partners, zoals in Bagaciu het geval is, uit de verkoop van de producten terugbetalen.

Moestuinprojecten

Naast de broeikas in Deaj hebben we in Dec. 2017,  2500 m² grond winterklaar gemaakt om in het voorjaar van 2018 met een moestuin van start te gaan. Arme Roma gezinnen zullen hierop hun eigen groenten kunnen verbouwen. Het land wordt ons door Viorel Lacatus gratis ter beschikking gesteld.

In het dorpje Ceuas hebben we 1000 m²  winterklaar gemaakt.

Dit betreft tuingrond van medewerker Denis Lunca. Hij heeft  2/3 van zijn tuin gratis beschikbaar gesteld en gaat het werk ook begeleiden.

Een eigen stuk land van onze stichting van 3500 m² laten we eerst nog onaangeroerd. Daaromheen moet eerst een afrastering komen waar we nog geen geld voor hebben.

Hetzelfde geldt voor de tuin bij ons huisje in Haranglab. We kunnen niet alles tegelijk aan pakken. Maar we doen ons best de middelen die ons ter beschikking staan zo goed mogelijk aan te wenden. We zijn  dankbaar voor alle hulp die we krijgen.

Noodhulp

Naast deze projecten doen we aan noodhulp in de vorm van het uitdelen van kleding, schoeisel, voeding, matrassen etc.

We hebben in 2017 ca 4000 kg.  aan voedsel en 20 m³ aan kleren etc. zelf getransporteerd of door anderen laten transporteren naar Roemenië.  Ook hebben onze Belgische vrienden Cross for Romania 70 m3 goederen in Deaj gebracht. Hoofdzakelijk kleding. Al deze goederen hebben wij onder de armen in de genoemde dorpen uitgedeeld.

Tweedehands winkel 

Viorel Lacatus is zo enthousiast over de aardbeienteelt in Deaj dat hij zijn plan voor een kleine supermarkt in Deaj de eerste jaren wil uitstellen. Het betreffende gebouw was al zo’n beetje afgebouwd. Voor een investering van  € 500,- van onze kant  mogen wij het de komende jaren gebruiken om goederen te verkopen.  We zullen 200 m² tot onze beschikking hebben. Het zullen vooral gebruikte kleren en schoenen zijn die we te koop zullen aanbieden, maar het kunnen ook andere artikelen zijn.  We zullen weinig geld voor de spullen vragen, maar we hopen op deze wijze  meer respect voor de goederen bij te brengen. Ook mogen we ervan uitgaan dat men koopt wat men nodig heeft. Nu is  het zo dat mensen bijv. zakken met kleren krijgen waarvan ze vaak niet weten wat er in zit. Onderling ruilen is er meestal niet bij.

De Belgische  vereniging Cross for Romania waar we veel goederen van krijgen vindt dit ook een prima idee. Het geld wat eventueel overblijft zal weer terugvloeien in ons werk. Vanzelfsprekend zullen we nog altijd spullen weggeven aan de meest behoeftigen die niets kunnen betalen.

Maart 2017: Moestuinen en broeikasteelt voor kansarme Roma

In Bagaciu startten we met uw hulp het werkgelegenheidsproject middels broeikasteelt. Onze stichting ging een samenwerkingsverband aan met onze partner aldaar, Leonard Iordache. Allereerst heeft hij een kleine broeikas gebouwd. Daarin is plantgoed opgekweekt. Dat is overgebracht naar de daarna gebouwde broeikas van 1400m². Plaatselijke mensen hebben dit gerealiseerd. Iordache verschaft werkgelegenheid aan arme Roma, die daardoor een inkomen genieten. Het plantgoed staat er goed bij. Inmiddels is een druppelirrigatie systeem geïnstalleerd. Er is nog behoefte aan een grotere tuinfrees.

In Ceuas hebben we een stuk land aangekocht voor € 1000,- , met het doel arme mensen aldaar middels een moestuinproject te helpen hun eigen voedsel te verbouwen. Nadere investeringen bleken helaas vooralsnog niet mogelijk.

Wat Haranglab betreft hebben we om verschillende redenen moeten besluiten onze plannen behoorlijk te herzien en er voorlopig minder actief te zijn. Toch staan voor dit dorp en de andere genoemde dorpen dit jaar nog enige hulptransporten op het programma. Tevens zijn we in overleg met een stichting, die de laatste jaren ook in Haranglab werkt, om aanstaande winter meer samen te werken om de Roma aldaar te helpen.

We concentreren ons vooreerst op het project in Bagaciu. Dit heeft tot nu toe € 8.300,- gekost. De financiering was grotendeels mogelijk middels hetgeen is opgebracht door de fondsenwerving.

Onze hartelijke dank voor uw hulp!

Gift overmaken
U kunt een bedrag overmaken naar Stichting Romana o.v.v. het betreffende project.

IBAN: NL76 RABO 0305 7974 92 | BIC: RABONL2U | KvK: 63917319

Spullen doneren
U kunt spullen (zoals houdbare etenswaren en kleding) doneren aan Stichting Romana om Roma te helpen.

Neem contact met ons op.

)

ANBI_zk_zwart